Uncategorized

ผู้นำแบบ Directive Style

จากงานวิจัยของบริษัทที่ปรึกษาอันดับต้นๆอย่าง Hay group ระบุว่า ผู้นำขององค์กรในแถบเอเชีย มักเป็นไปในรูปแบบของ Directive Style นิยมการสั่งการ มอบหมายให้ไปดำเนินการงานมากกว่า Style อื่นๆ

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ผู้บริหารสั่งลูกน้อง

 

Style แบบชี้นำหรือสั่งการนี้ อาจมาจากวัฒนธรรมที่ให้ความเคารพในระบบอาวุโส ซึ่งสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน ทำให้เรายังคุ้นกับคำว่า เจ้านาย ลูกน้อง ผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา เหล่านี้ ล้วนสื่อคำว่า คำสั่งจากเจ้านาย ผู้บังคับบัญชา ให้ทำตามคำบัญชาทั้งสิ้น แต่ที่กล่าวมานี้มิใช่ว่า  Directive Style หรือการสั่งลูกน้องทำงานเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสม เราสามารถนำStyleแบบชี้นำการสั่งการมาใช้ให้เหมาะกับสถานการณ์ บุคคล และรูปแบบการทำงาน ให้ผลงานที่มีประสิทธิภาพสูงได้ ดังนั้น ผู้นำสามารถใช้รูปแบบ Directive Style เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยพิจารณาจาก 3 ประเด็นหลัก ดังนี้

  • สถานการณ์ เป็นสถานการณ์วิกฤตคับขันหรือเกิดเหตุฉุกเฉิน ซึ่งสถานการณ์เช่นนี้ ผู้นำจำเป็นต้องใช้ความรู้ความมีประสบการณ์ในการบริหารจัดการ หรือสั่งการเพื่อให้เกิดความชัดเจน
  • ลักษณะงาน ต้องเป็นลักษณะงานที่มีความชัดเจน ผิดพลาดไม่ได้ หรือเป็นงานประเภทที่ต้องทำตามระเบียบ ข้อบังคับ เพราะหากกระทำผิดแผกแตกต่าง อาจก่อให้เกิดปัญหาหรือผลกระทบตามมาอย่างมาก
  • พนักงาน พนักงานยังอ่อนประสบการณ์ และมีโอกาสที่จะใช้วิจารณญาณผิดพลาดคลาดเคลื่อน เป็นพนักงานที่มักก่อปัญหา หรือมักทำผิดพลาดอยู่บ่อยๆ

ถ้าหากจะใช้การสั่งการแบบนี้ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมทั้ง 3 ประการนี้แล้ว จะควบคุมสถานการณ์ได้ดี ทำให้ดำเนินงานได้ตามเป้าหมาย และพนักงานก็ไม่ต้องทำงานผิดพลาด แถมได้โอกาสเรียนรู้ผ่านประสบการณ์การทำงานก่อนที่จะได้รับมอบหมายงานในโอกาสต่อไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

Back To Top