Uncategorized

ลงทุนกับสหกรณ์น่าสนใจแค่ไหน

ลงทุนกับสหกรณ์น่าสนใจแค่ไหน

 

Related image

 

บางท่านอาจลงทุนกับสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีบริการฝากเงินและให้กู้เงินเช่นเดียวกับธนาคาร การลงทุนประเภทนี้แบ่งเป็นการถือหุ้นของสหกรณ์กับเงินฝากสหกรณ์ ในกรณีนี้มีผลประโยชน์ตอบแทนประมาณ 5 ถึง 10 เปอร์เซ็นต์ต่อปี และมีผลตอบแทนอื่นๆ โดยก่อนก็จะออกเงินให้สมาชิกกู้ในอัตราดอกเบี้ยไม่เกินกฎหมายกำหนด แต่บางแห่งดอกเบี้ยอาจจะถูกกว่าสถาบันการเงิน ในกรณีนี้ผู้เกษียณอายุสามารถลงทุนได้ แต่ขอแนะนำให้ลงทุนสหกรณ์ในองค์กรที่เราทำงานอยู่เป็นหลัก เช่น สหกรณ์ของมหาวิทยาลัย เพราะผู้เกษียณอายุพอจะรู้เบื้องหน้าเบื้องหลังของกรรมการบริหารสหกรณ์ว่าเชื่อถือได้หรือไม่ เพราะสากลและความมั่นคงอยู่ที่คณะกรรมการบริหารสหกรณ์ บางครั้งเคยมีข่าวว่าบางสากลปล่อยเงินกู้ไม่เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ จนทำให้เกิดหนี้เสียเพราะไปปล่อยเงินกู้ให้พรรคพวกกันเอง ถ้าจะลงทุนขอแนะนำว่าควรจะลงทุนในลักษณะของเงินฝากดีกว่า ถึงแม้นว่าจะมีผลตอบแทนน้อยกว่าทุนเรือนหุ้น เพราะว่าลงทุนในแบบเงินฝากสามารถถอนคืนได้ แต่ถ้าหากลงทุนหุ้นไม่สามารถถอนได้ ต้องออกจากสมาชิกสหกรณ์ก่อน สรุปว่าการลงทุนเงินฝากเงินกู้ในระบบสหกรณ์นั้นหากเป็นสหกรณ์ที่แข็งแรง เชื่อถือได้ แนะนำว่าควรจะลงทุนในแบบเงินฝาก เพราะจะได้ผลประโยชน์ประมาณ 5 เปอร์เซ็นต์ ต่อปี ถ้าหากมีอาการผิดปกติหรือมีความจำเป็นต้องใช้เงินก็สามารถถอนได้ แต่ถ้าหากลงทุนเป็นเรือนหุ้นก็จะได้ผลประโยชน์ประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์ต่อปี แต่หากจะถอนเงินคืนต้องได้รับอนุมัติให้ลาออกจากสมาชิกก่อน จึงควรลงทุนในส่วนนี้ไม่มากนักซึ่งไม่ควรเกิน 10 เปอร์เซ็นต์ของเงินที่มีอยู่

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

Back To Top